Disclaimer

Op deze pagina vind u de disclaimer van welke beschikbaar is gesteld door Collect Direct Energy. In deze disclaimer geven wij u aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website u aanbieden. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze site alleen gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Collect Direct Energy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aansprakelijkheid op juistheid. Wij behouden ons voor recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enig voorafgaande melding. Collect Direct Energy aanvaart geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De website van Collect Direct Energy is nog niet geoptimaliseerd voor alle vormen van weergave. Wel functioneert deze website naar behoren in de browser van uw computer (mac), tablet en/of iPad.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind u de meest recente versie van Collect Direct Energy op deze pagina.