Privacy Beleid

Gegevens Onderneming

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Collect Direct Energy.
Collect Direct Energy is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 54316731. Als u naar aanleiding van het privacybeleid contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons e-mailadres: dalila@hostedec.nl of telefoonnummer (0031) 06 832 709 69.

Doel Gegevensverzameling

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de gelinkte pagina’s zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de gelinkte pagina’s (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Wilt u controleren of er tijdens deze werkzaamheden en op onze website cookies worden bewaard, dan kunt u dit als volgt controleren: (1)  Klik op het ‘slotje’ in het browser URL vak. (2) Klik op cookies; U ziet hier ook meteen hoeveel cookies er geplaatst worden. (3) De actieve cookies op onze webpagina worden nu weergegeven. Voor meer informatie klik je op de kleine driehoekjes ervoor.

Wij verzamelen en verwerken de door u opgegeven persoonsgegevens welke u aan ons doorgeeft middels een elektronisch bericht (email) voor een aantal doeleinden die we hieronder zullen beschrijven. Wij gebruiken de door u verstrekte informatie niet voor andere doeleinden dan de doeleinden welke direct betrokken is met uw opdracht, hetzij onze dienstverlening. Indien u contact met ons opneemt vragen u n.a.v. uw bezoek aan deze website de gegevens ons te verstrekken zoals aangegeven in het contact formulier.

Duur Gegevensverzameling

Uw persoonsgegevens en bestanden die u meestuurt worden opgeslagen op de mailserver. De mails en gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard., tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u uw gegevens wenst te verwijderen uit onze administratie.

Delen van Persoonsgegevens met Derden

De informatie die binnenkomt via email kan intern worden gedeeld, hetzij met samenwerkende partners. Alleen een beperkt aantal medewerkers van Collect Direct Energy hebben inzage in die persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben allemaal een privacyverklaring ondertekend en/of zijn samenwerkende partners verantwoordelijk voor bescherming van uw privacy.

ICT en Gegevensoverdracht

Voor het ontvangen en versturen van emails maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Microsoft. Voor verwerking van orders maken wij gebruik van de beveiligde systemen van onze samenwerkende partners waar wij geen invloed op hebben (voor meer informatie kunt u uw vragen stellen via dalila@hostedec.nl).

Beveiliging van Persoonsgegevens

Privacy gevoelige informatie verzoeken wij u om versleuteld aan ons toe te sturen, of gebruik te maken van wetransfer (voor hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met onze klantenservice). Alle persoonsgegevens worden in dit geval beveiligd, of middels een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Dit beschermt uw privacy tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden, welke niet binnen het partner netwerk van Collect Direct Energy noch verband houden met het doel van de verstrekte informatie, zullen verstrekken.

Recht op Inzage, Correctie of Wissen van Persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dalila@hostedec.nl. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten bij Collect Direct Energy

Wanneer u klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Uw klacht zal zo snel mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt u een reactie van ons. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als Collect Direct Energy bovengenoemde niet naleeft.

Vragen en Feedback

Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Wij raden daarom wel aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u Collect Direct Energy als volgt bereiken: Email: dalila@hostedec.nl – Telefoon: (0031) 06 832 709 69.